Prawo cywilne i postępowanie cywilneW mediach

Wspólna nieruchomość a wycięcie drzewa – Jakub Ceranek dla Gazety Prawnej

W wydaniu internetowym Gazety Prawnej z 30 lipca 2014 roku ukazał się artykuł, w którym radca prawny Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Ceranek opowiada o tym, co należy zrobić, by ściąć drzewo na wspólnej nieruchomości w przypadku, gdy nie ma kontaktu ze wszystkimi właścicielami nieruchomości.

Drzewa lub krzewy można usunąć z nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości. Jakub Ceranek wspomina o bardziej skomplikowanej sytuacji:

w sytuacji, gdy działka stanowi współwłasność, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub też do wniosku dołączone winno być oddzielne pismo, w którym wyrażają oni zgodę na usunięcie zieleni. Czynność ta przekracza zwykły zarząd, zatem na jej dokonanie, stosownie do treści art. 199 Kodeksu cywilnego, niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli.

Tłumaczy więc, co należy zrobić, gdy nie można porozumieć się z jednym ze współwłaścicieli:

rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla współwłaściciela, z którym nie ma kontaktu. Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony (współwłaściciela pozostającego za granicą) jest nieznane. Decyzję o ustanowieniu kuratora ogłasza się publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Cały artykuł znajduje się tutaj.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Wakacje z biurem podróży - Jakub Ceranek dla Głosu Wielkopolskiego

Następny wpis

Jak ustawić zakładowy zegar pracy - Maciej Ceranek dla Pulsu Biznesu