© Fotolia.com

Majątek wspólny – jak go podzielić?

Kiedy majątek może zostać podzielony? Podziału majątku wspólnego można dokonać w przypadku powstania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sytuacja taka ma miejsce w następujących przypadkach: orzeczenia przez sąd rozwodu, orzeczenia przez sąd separacji, orzeczenia ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może także zostać orzeczona na mocy wyroku …

CZYTAJ WIĘCEJ →