Flickr: torkildr, CC: Attribution & Share Alike

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

W Kodeksie pracy przewidziany został zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej pracownika względem pracodawcy. Zakaz taki ma nieco inny charakter w momencie trwania stosunku pracy i po nim. Co do zasady nie jest tak, że trwając w stosunku pracy nie można podejmować jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej. Zakaz konkurencji to kategoria węższa od …

CZYTAJ WIĘCEJ →