Prawo w rolnictwieW mediach

Wynagrodzenie za linie przesyłowe. O tym kiedy masz na nie szansę Jakub Ceranek pisze w miesięczniku Bydło.

W styczniowym numerze miesięcznika Bydło mecenas Jakub Ceranek wskazuje kto i w jakich przypadkach może dochodzić zapłaty wynagrodzenia za znajdujące się na nieruchomościach elementy sieci przesyłowych. Co należy zrobić, żeby uzyskać wynagrodzenie i jaką dokumentację należy przygotować ?

Najważniejszą kwestią, która została omówiona w  artykule jest przedstawienie przypadków w których można dochodzić wynagrodzenia od zakładu będącego właścicielem infrastruktury przesyłowej i opisanie rodzaju przysługujących wobec zakładu roszczeń:

Po pierwsze właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty, przy spełnieniu określonych warunków, może starać się uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez zakład przesyłowy za okres ostatnich 10 lat.  (…)

Po drugie można uzyskać wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez właściciela infrastruktury przesyłowej w przyszłości. Warunkiem jest ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu. Wynagrodzenie to obejmuje odszkodowanie za obniżenie wartości zajętej części nieruchomości oraz zapłatę za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Ponadto w tekście wskazano jakie kroki należy podjąć, żeby uzyskać wynagrodzenie:

Spróbuj się porozumieć. Zanim właściciel nieruchomości wystąpi z pozwem przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu może pisemnie wezwać przedsiębiorcę przesyłowego do polubownego załatwienia sprawy. (…)
Choć teoretycznie istnieje możliwość ustanowienia służebności w drodze umowy z przedsiębiorcą przesyłowym, to w praktyce nie dochodzi do tego często i zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jak dodaje w praktyce przedsiębiorcy proponują uregulowanie kwestii korzystania z nieruchomości dopiero po wystosowaniu do nich pierwszych oficjalnych pism, jednak składane przez nich oferty dalece odbiegają od kwot rynkowych, a nie rzadko zakładają nieodpłatne  korzystanie z nieruchomości.

Spór sądowy – skontaktuj się z profesjonalistą
Jak wskazuje radca prawny roszczeń można oczywiście samemu. Dodaje jednak, że:

(…) sporządzenie odpowiednich pism, napisanie i złożenie pozwu jest skomplikowane i czasochłonne. Podobnie jak sam proces sądowy, który trwać może kilka lat. W tym wypadku warto skontaktować się z profesjonalistą (radcą prawnym albo adwokatem), który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach i będzie potrafił poprowadzić proces.

Do radcy prawnego albo adwokata warto udać się jeszcze przed wystąpieniem z pisemnym żądaniem do przedsiębiorcy przesyłowego. Powinien on ocenić szanse uzyskania wynagrodzenia oraz określić prawdopodobne koszty związane z jego uzyskaniem. Na samym początku warto go jednak poprosić o wycenę takiej usługi.

Czytaj więcej w styczniowym miesięczniku Bydło.

Szczegółowe informacje na temat tego jak uzyskać odszkodowanie za linie przesyłowe można znaleźć w specjalnym serwisie odszkodowawczym znajdującym się pod adresem odszkodowawcza.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Hello World

Następny wpis

Jakie są konsekwencje niepoinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość?