PRAWO DO BIZNESUPrawo handloweSpółka z o.o.

Dokumenty potrzebne przy przekształcaniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Proces przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość skomplikowany. Nie przedstawię teraz całej procedury, ale publikuję poniżej listę dokumentów, które są niezbędne w procesie przekształcenia, aby dać pogląd na rozmiar przedsięwzięcia.

Etap I: Przygotowanie do przekształcenia

 1. W pierwszym etapie należy sporządzić bilans i sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia. Będą one niezbędne do sporządzenia planu przekształcenia, który sporządzany jest w formie aktu notarialnego.
 2. Kiedy plan będzie gotowy należy sporządzić, kierowany do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia.
 3. Kolejnym dokumentem jest oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski spółki.

Etap II: Rejestracja spółki

Wybieramy ten, który jest tutaj wymieniony na Chrono24 ze względu na jego bardzo ładne pokrętło. Po pierwsze, repliki zegarków ma dopasowane ręce i znaczniki, co oznacza, że ​​tryt wyblakł. Kolor tej patyny jest naprawdę ładny. Nie za brązowy, nie za biały, tylko za kremową żółtą. Sama tarcza jest bezbłędna i ma bardzo ładny ciemny kolor. Jest wymieniony na 49 €, w tej samej cenie co nowoczesny Explorer, że rolex replika niestety pojawia się w przypadku 39mm. Oryginalność unikatowej tarczy dziwnezegarki.pl – pajęczyna GMT-Master II Pepsi 16750. Jest na sprzedaż przez zaufanego sprzedawcę na Chrono24 tutaj.
Zasadniczo lista składanych dokumentów nie różni się od listy w procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 1. formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców;
 2. formularz KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru;
 3. formularz KR-WH – sposób powstania podmiotu;
 4. formularz KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;
 5. formularz KRS-WM – przedmiot działalności;
 6. dowód uiszczenia opłaty od wniosku;
 7. pełnomocnictwo – najlepiej w czterech egzemplarzach (dla sądu, GUSu, ZUSu i Urzędu Skarbowego);
 8. dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa (również powinna zostać załączona w czterech egzemplarzach);
 9. akt założycielski – dwa egzemplarze;
 10. oświadczenie o przekształceniu;
 11. wzory podpisów członków zarządu,
 12. lista nazwisk imion i adresów członków zarządu – lista powinna zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu;
 13. lista wspólników – lista powinna zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu;
 14. nazwisko, imię i adres jedynego wspólnika – dokument powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu;
 15. oświadczenie zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu;
 16. tytuł do lokalu (np. umowa najmu).

Ponadto do wniosku o rejestrację podmiotu należy dołączyć:

 1. Wniosek NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem;
 2. Wniosek RG-1 Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem;
 3. Wniosek ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Michał Ceranek

Michał Ceranek

Radca prawny. Partner zarządzający.

Zajmuje się przede wszystkim prawem spółek, prawem reklamy i marketingu, kontraktami i transakcjami handlowymi, zagadnieniami związanymi z produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych, e-biznesem oraz nowoczesnymi technologiami.

Poprzedni wpis

Szybciej uzyskamy odpis księgi wieczystej

Następny wpis

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?