Czego dotyczy postępowanie rozwodowe i o jakich kwestiach sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

Postępowanie rozwodowe nie ogranicza się tylko do ustalenia czy wystąpiły przesłanki do rozwodu czy też nie, ale obejmuje także szereg innych kwestii, które sąd zobowiązany jest ustalić.  Z czyjej winy? W pierwszej kolejności sąd prowadzi postępowanie w zakresie ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia. Sąd …

CZYTAJ WIĘCEJ →
© Fotolia.com

Majątek wspólny – jak go podzielić?

Kiedy majątek może zostać podzielony? Podziału majątku wspólnego można dokonać w przypadku powstania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sytuacja taka ma miejsce w następujących przypadkach: orzeczenia przez sąd rozwodu, orzeczenia przez sąd separacji, orzeczenia ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może także zostać orzeczona na mocy wyroku …

CZYTAJ WIĘCEJ →
© lassedesignen - Fotolia.com

Rozwód czy separacja? Czym się różnią?

Gdy w małżeństwie przez długi czas się nie układa małżonkowie często zaczynają zastanawiać się nad rozwodem albo separacją. Jakie są różnice? Czy separacja powoduje takie same skutki jak rozwód? To najczęściej zadawane pytania w tej materii. W pierwszej kolejności odróżnić należy separację faktyczną od separacji uregulowanej przepisami prawa. Separacja faktyczna …

CZYTAJ WIĘCEJ →