Czego dotyczy postępowanie rozwodowe i o jakich kwestiach sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

Postępowanie rozwodowe nie ogranicza się tylko do ustalenia czy wystąpiły przesłanki do rozwodu czy też nie, ale obejmuje także szereg innych kwestii, które sąd zobowiązany jest ustalić.  Z czyjej winy? W pierwszej kolejności sąd prowadzi postępowanie w zakresie ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia. Sąd …

CZYTAJ WIĘCEJ →
© Fotolia.com

Majątek wspólny – jak go podzielić?

Kiedy majątek może zostać podzielony? Podziału majątku wspólnego można dokonać w przypadku powstania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sytuacja taka ma miejsce w następujących przypadkach: orzeczenia przez sąd rozwodu, orzeczenia przez sąd separacji, orzeczenia ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może także zostać orzeczona na mocy wyroku …

CZYTAJ WIĘCEJ →