Jakie są konsekwencje niepoinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Od 25 grudnia 2015 r. obowiązuje ustawa o ochronie praw konsumenta, która zrewolucjonizowała dotychczasowe przepisy dotyczące zawierania umów przez Internet oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.  Jednym z przysługujących konsumentom na podstawie ustawy uprawnień jest prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów i bez podawania przyczyn. Konsument może z niego skorzystać w …

CZYTAJ WIĘCEJ →

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują znaczne zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Zostały one wprowadzone w ramach zmian przepisów ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że nowe przepisy ułatwiają przedsiębiorcom działania. Z pewnością uwzględnia ich interes w ten sposób, że jest dużo …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: torkildr, CC: Attribution & Share Alike

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale również po jego ustaniu. Warunki tej umowy są jednak nieco różne. Warto więc zapoznać się najpierw z zasadami umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Spostrzec należy, że art. 1012 Kodeksu …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: torkildr, CC: Attribution & Share Alike

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

W Kodeksie pracy przewidziany został zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej pracownika względem pracodawcy. Zakaz taki ma nieco inny charakter w momencie trwania stosunku pracy i po nim. Co do zasady nie jest tak, że trwając w stosunku pracy nie można podejmować jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej. Zakaz konkurencji to kategoria węższa od …

CZYTAJ WIĘCEJ →

Polskie miasta toną w reklamach

W ostatnim numerze Gazety Finansowej opublikowany został tekst partnera Kancelarii – Michała Ceranka dotyczący problemu zalewania przestrzeni publicznej reklamami oraz projektowanych rozwiązań tego problemu. Jak pisze autor obecny problem polega na tym, że: (…) obowiązujące dziś przepisy umożliwiają regulowanie warunków umieszczania urządzeń reklamowych jedynie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Biorąc …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: infomatique, CC: Attribution & Share Alike

Pracownik wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Pracownik w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę nie może być w takiej sytuacji jakby starał się o nową pracę. Kodeks pracy, zgodnie z prawem Unii Europejskiej przyjmuje zasadę zachowania tożsamości stosunku pracy, co oznacza, że taka zmiana nie może stanowić samodzielnej przyczyny rozwiązania stosunków pracy. Przejście zakładu pracy na …

CZYTAJ WIĘCEJ →