Nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują znaczne zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Zostały one wprowadzone w ramach zmian przepisów ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że nowe przepisy ułatwiają przedsiębiorcom działania. Z pewnością uwzględnia ich interes w ten sposób, że jest dużo …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: torkildr, CC: Attribution & Share Alike

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale również po jego ustaniu. Warunki tej umowy są jednak nieco różne. Warto więc zapoznać się najpierw z zasadami umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Spostrzec należy, że art. 1012 Kodeksu …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: torkildr, CC: Attribution & Share Alike

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

W Kodeksie pracy przewidziany został zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej pracownika względem pracodawcy. Zakaz taki ma nieco inny charakter w momencie trwania stosunku pracy i po nim. Co do zasady nie jest tak, że trwając w stosunku pracy nie można podejmować jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej. Zakaz konkurencji to kategoria węższa od …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: infomatique, CC: Attribution & Share Alike

Pracownik wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Pracownik w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę nie może być w takiej sytuacji jakby starał się o nową pracę. Kodeks pracy, zgodnie z prawem Unii Europejskiej przyjmuje zasadę zachowania tożsamości stosunku pracy, co oznacza, że taka zmiana nie może stanowić samodzielnej przyczyny rozwiązania stosunków pracy. Przejście zakładu pracy na …

CZYTAJ WIĘCEJ →

Szybciej uzyskamy odpis księgi wieczystej

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło nową e-usługę pozwalającą na uzyskanie odpisu księgi wieczystej przez Internet. Odpis uzyskany w taki sposób ma moc dokumentu urzędowego. Stare i nowe funkcjonalności Internetowy dostęp do ksiąg wieczystych istnieje od dłuższego czasu. Każdy, kto znał numer księgi wieczystej składający się z liter i cyfr mógł przez sprawdzić …

CZYTAJ WIĘCEJ →
Flickr: Dwonderwall, CC: attribution

Zaświadczenie o niekaralności dostępne przez Internet

Od pierwszych dni lipca możliwe jest uzyskanie przez Internet  zaświadczenia o niekaralności. Aby to uczynić wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i założyć konto użytkownika. W kolejnym kroku należy złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności i wnieść opłatę w wysokości 20 złotych. W efekcie wnioskodawca otrzyma link do dokumentu, który …

CZYTAJ WIĘCEJ →